Szanowni Państwo

Informujemy, że druga edycja kampanii „Lourdes – lek dla duszy i ciała” dobiegała końca. Bardzo cieszymy się, że nasi Korespondenci za pośrednictwem strony internetowej CudaLourdes.pl tak licznie odpowiedzieli na nasze wezwanie i wzięli udział w tej inicjatywie.

Wpłynęło do nas bowiem aż 2279 podziękowań i próśb do Lourdeńskiej Pani, które 12 lutego 2020 roku złożyliśmy w Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Tego dnia za wszystkich, którzy wzięli udział w naszej akcji, w Kaplicy Domu Pielgrzyma w Lourdes została odprawiona również Msza Święta.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę piękną kampanię. Na koniec zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej PiotrSkarga.pl, dzięki której będą Państwo na bieżąco z działalnością naszego Stowarzyszenia.

Pozdrawiamy

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi

Objawienia w Grocie Massabielle

Ponad 160 lat temu miały miejsce objawienia w Lourdes. Cudowne wydarzenia w tamtejszej Grocie Massabielskiej są uznawane za jedne z najważniejszych nie tylko w historii Kościoła, ale i świata. Między 11 lutego a 16 lipca 1858 roku Matka Boża ukazała się Bernadecie Soubirous osiemnaście razy: jedenaście – w lutym, pięć – w marcu oraz w kwietniu i lipcu.

Lourdes – największy szpital świata

Od tego momentu ta pięknie położona miejscowość stała się celem pielgrzymów z całego świata. Udają się pod figurę Niepokalanej w nadziei rozwiązania problemów życiowych. Przybywają tutaj w nadziei na cud… I tego cudu doświadczają tysiące wiernych! Nic więc dziwnego, że Lourdes nazywane jest największym szpitalem świata. Właśnie z tym miejscem związana jest też nasza akcja.

Zamów nasz pakiet i zyskaj:

  • Poświęcony pamiątkowy medalik, wydany specjalnie z okazji 160. rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes.
  • Ciekawą broszurę zawierającą życiorys św. Bernadety, historię objawień w Lourdes oraz modlitwy.
  • Okazję, by napisać i złożyć u stóp Matki Bożej z Lourdes swój problem lub prośbę. Możesz także podziękować Jej za otrzymane łaski! 

    Wystarczy, że już teraz, przy formularzu na dole tej strony, wypełnisz pole „Twoje podziękowania i prośby”. Co dalej? My wydrukujemy je i wraz ze sprawami przekazanymi przez pozostałych uczestników akcji już 12 lutego 2020 roku złożymy je w Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes.

Msza Święta w Lourdes

Ważna informacja: tego dnia, za wszystkich, którzy wezmą udział w naszej akcji, w Kaplicy Domu Pielgrzyma w Lourdes zostanie odprawiona Msza Święta!

W 2018 roku miała miejsce pierwsza edycja kampanii Lourdes – lek dla duszy i ciała. Przedstawiciele Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi zawieźli do Francji aż 51 760 podziękowań i próśb do Matki Bożej.

Widząc ogromne zainteresowanie naszymi akcjami, tematyką objawień w Lourdes i cudownymi uzdrowieniami za przyczyną Matki Bożej, postanowiliśmy w 2020 roku wznowić naszą akcję.

Dołącz do akcji „Lourdes – lek dla duszy i ciała”

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

*Niniejsza kwota jest sugerowanym datkiem na pokrycie kosztów związanych z produkcją zamawianych materiałów.

Copyright 2020 by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI